Hướng dẫn thu gom, xử lý rác thải trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

5/5 - (100 bình chọn)

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và vướng mắc của các huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể việc thu gom, quản lý, xử lý chất thải phát sinh tại các khu điều trị, khu cách ly tập trung, khu dân cư cách ly y tế, các điểm chốt phòng dịch COVID-19, tại doanh nghiệp như sau:

Đối với các khu điều trị người mắc COVID-19, toàn bộ chất thải rắn phát sinh từ khu vực điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở y tế được coi là chất thải lây nhiễm và phải được thu gom, quản lý như đối với chất thải y tế nguy hại, cụ thể như sau:

+ Phân loại: Chất thải phát sinh phải được phân loại ngay vào thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh. Bên ngoài túi, thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

+ Về thu gom: Trước khi thu gom, túi đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi và bỏ vào thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Thùng thu gom chất thải phải có thành cứng, có bánh xe đẩy và được lưu giữ tạm thời tại khu vực riêng biệt, tối thiểu 01 lần/ngày được thu gom về khu lưu giữ tập trung trong khuôn viên của cơ sở y tế; Trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài.

+ Về vận chuyển: Sử dụng xe chuyên dụng hoặc các phương tiện khác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, thùng đựng chất thải phải có thành cứng chịu được va đập, có nắp đậy kín, đảm bảo không bị rơi hoặc rò rỉ chất thải, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARSCoV-2”.

+ Về xử lý: Ưu tiên xử lý tại cơ sở y tế ngay trong ngày bằng lò đốt chất thải rắn y tế hoặc bằng thiết bị hấp chất thải lây nhiễm hoặc thiết bị khử khuẩn khác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Vận chuyển chất thải ngay trong ngày đến cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng.

Mọi hoạt động thu gom rác thải đều phải đảm bảo tuân thủ quy định 5K trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

– Nước thải phát sinh phải được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở y tế và tăng cường xử lý khử khuẩn nước thải đầu ra, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (QCVN 28:2010/BTNMT) trước khi xả thải ra môi trường.

Đối với khu vực cách ly tập trung, toàn bộ chất thải rắn phát sinh (trừ rác thải sinh hoạt khu vực nhà bếp, rác thải vệ sinh khuôn viên, … chưa có sự tiếp xúc có khả năng nhiễm SARSCoV-2) được coi là chất thải lây nhiễm và phải được thu gom, quản lý như đối với chất thải nêu trên. Đối với rác thải sinh hoạt chưa có sự tiếp xúc có khả năng nhiễm SARSCoV-2 được thu gom, xử lý ngay trong ngày theo quy định về quản lý rác thải sinh hoạt. Trước khi đưa rác thải sinh hoạt lên xe vận chuyển để đưa đi xử lý phải thực hiện phun khử trùng. Trường hợp, rác thải sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp phải được phun khử trùng, rắc vôi bột và phủ 01 lớp đất hoặc cát dày 20 cm lên trên. Nước thải phát sinh từ khu vực cách ly tập trung phải bố trí bể hoặc thiết bị khử trùng trước khi thải ra môi trường.

Đối với khu dân cư cách ly y tế, đối với chất thải là khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng thải bỏ của người được cách ly phải được thu gom vào túi đựng chất thải sau đó xịt cồn 70 độ để khử trùng, buộc chặt miệng túi và cho vào thùng có nắp đậy kín ngay tại nhà. UBND cấp huyện, cấp xã bố trí đơn vị đến thu gom vận chuyển, xử lý. Việc thu gom, xử lý chất thải lây nhiễm được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Đối với chất thải rắn sinh hoạt trước khi đưa lên xe vận chuyển để đưa đi xử lý phải thực hiện phun khử trùng. Trường hợp, rác thải sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp phải được phun khử trùng, rắc vôi bột và phủ 01 lớp đất hoặc cát dày 20 cm lên trên.

Đối với các điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19 Chất thải (quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay, thức ăn thừa,…) tại các điểm chốt được thu gom vào túi, xịt cồn 70 độ để khử trùng, buộc chặt miệng túi và cho vào thùng chứa rác có nắp đậy, sau đó được thu gom, xử lý cùng rác thải sinh hoạt của địa phương (trên địa bàn đặt chốt). Trường hợp, rác thải sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp phải được phun khử trùng, rắc vôi bột và phủ 01 lớp đất hoặc cát dày 20 cm lên trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0969212818
Chat Zalo